в. Другар

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеДругар
Начална дата03.09.1893 г.
Крайна дата22.09.1894 г.
Мястогр. София

Защитник на работническите интереси. Орган на Българский социал-демократически съюз. Излиза всеки петък. Отг. ред. Ев. Дабев. София, п-ца Либералний клуб. 2о. Ц. 10 ст., год. аб. 4 лв. 2000 – 1500 тир.

Год. І; 1893 – 1894; излезли от печат 52 бр.

Орган на Българския социалдемократически съюз. Съдържа популярни статии, пропагандиращи социалистическите идеи.

Свързани личности