в. Звезда

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗвезда
Начална дата26.11.1923 г.
Крайна дата17.05.1924 г.
Мястогр. София

Всекидневен информационен вестник. София, п-ца Балкан. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 240 лв.

Год. I; 1923 – 1924; излезли от печат 139 бр.

Ред.: П. Георгиев, Дим. Найденов и д-р Никола Сакаров.

Легален орган на БКП. Ратува за създаване на трудова партия.

Свързани личности