в. Звън

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗвън
Начална дата15.02.1931 г.
Крайна дата05.1938 г.
Мястогр. София

Двуседмичен ученически вестник. Урежда ред. к-т от ІІ мъжка гимназия. София, п-ца Просвещение. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 20 лв. 600 – 1800 тир.

Год. І – VІ; 1931 – 1938; излезли от печат 34 бр.

Год. ІІ, бр. 1 и 3 – ненамерени.

От год. ІІ подзагл. Месечно списание за литературна наука и критика. Списват и редактират ученици.

Помества стихове, разкази, критика, популярни статии за наука, хумор, ученически вести и др.

Свързани личности