в. Земледелско знаме

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗемледелско знаме
Начална дата28.10.1902 г.
Крайна дата09.06.1934 г.
Мястогр. Стара Загора

Орган на Българския земеделски народен съюз. Излиза всеки понеделник. Отг. ред. Станчо Момчев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 2о. Год. аб. 5 лв. 7000 – 15 000 тир.

Год. I – XXXI; 1902 – 1934; излезли от печат 2755 бр.

Идеен, политически и организиционен вестник на БЗНС. Води съсловна политика за самостоятелна земеделска власт, републикански. Спрян с наредба за за разтуряне на политическите партии и спиране на техните вестници от юни 1934.

Свързани личности