в. Изток

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеИзток
Начална дата15.10.1926 г.
Крайна дата16.07.1927 г.
Мястогр. София

Седмичник за обществен живот и литература. Урежда ред. к-т. София, п-ца Ив. Игнатов. 2о. Ц. 3 лв., год. аб. 100 лв.

Год. І – ІІ; 1926 – 1927; излезли от печат 70 бр.

Списван от литератори, които по-късно се обединяват в литературния кръг „Стрелец“. Помества оригинални и преводни художествени произведения, статии върху изкуството с репродукции, интервюта, преглед на музикалния и театралния живот и др.

Достъпно дигитално копие.

Свързани личности