в. Литературен живот

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЛитературен живот
Начална дата02.10.1940 г.
Крайна дата15.03.1943 г.
Мястогр. София

Излиза седмично всяка сряда. Ред. Санда Йовчева. София, п-ца Хр. Д. Стамболиев. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 70 лв. 2500 тир.

Год. І – ІІІ; 1940 – 1943; излезли от печат 31 бр.

Редактор и Людмил Стоянов.

Лист за литература, изкуство и критика.

Свързани личности