в. Литературен свят

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЛитературен свят
Начална дата05.10.1930 г.
Крайна дата11.01.1931 г.

Седмичник за литература, театър, изкуство и обществен живот. Ред.: Ст. Гендов и К. Йорданов. София, п-ца Типограф. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 50 лв. 2000 тир.

Год. І; 1930 – 1931; излезли от печат 15 бр.

Илюстрован вестник за литература, изкуство и критика. Помества разкази, литературна и театрална критика, очерци за български и чужди писатели, хроника на културни събития от света и страната. Списва се популярно.

Свързани личности