в. Мир

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеМир
Начална дата22.09.1894 г.
Крайна дата30.12.1944 г.
Мястогр. София

Орган на Народната партия. Излиза три пъти в седмицата: във вторник, четвъртък и събота след пладне. Отг. Иван Петков. София, п-ца Ив. П. Даскалов. 2о. Ц. 10 ст., год. аб. 12 лв. 20 000 тир.

Год. І – L; 1894 – 1944; излезли от печат 13 064 бр. (до 29 март 1944)

Представлява интересите на едрия капитал в България. Консервативен, общо взето русофилски, а по-късно и англофилски вестник. През 50-годишния си живот публикува богат исторически и литературен материал. Сред сътрудниците му са видни наши писатели, учени, публицисти.

Свързани личности