в. Младежки преглед

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеМладежки преглед
Начална дата22.10.1934 г.
Крайна дата23.03.1935 г.
Мястогр. София

Седмична илюстрована информация. Излиза всяка нделя. Ред. К. Георгиев. София, п-ца Ст. Василев. 2о. Ц. 2 лв. 2500 – 3200 тир.

Год. I – II; 1934 – 1935; излезли от печат 22 бр.

Младежки илюстрован вестник на позициите на РМС. Помества репортажи, дописки, статии.

Свързани личности