в. Обзор

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеОбзор
Начална дата16.03.1935 г.
Крайна дата19.12.1936 г.
Мястогр. София

Седмичник за политика, литература и обществен живот. ИЗлиза всяка събота. Ред. Никола Коларов. София, п-ца Право. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 100 лв. 4500 тир.

Год. I – II; 1934 – 1935; излезли от печат 89 бр.

Обществено-политически вестник на македонската емиграция в България, близък до групата на Иван Михайлов.

Свързани личности