в. Огнище

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеОгнище
Начална дата09.1937 г.
Крайна дата11.1942 г.
Мястогр. София

Безплатно месечно литературно приложение на сп. „Жена и дом“. Ред. д-р Д. Стоевски. София, Придворна п-ца. 2o. 12 000 – 22 000 тир.

Год. І – VІ; 1937 – 1942; излезли от печат 53 бр.

Литературен вестник за жената и семейството. Сътрудничат писатели от различни поколения и с различна естетическа ориентация.

Свързани личности