в. Сеяч

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСеяч
Начална дата01.10.1928 г.
Крайна дата11.05.1934 г.
Мястогр. София

Орган на Българския академически земеделски съюз. ИЗлиза 2 пъти месечно. Ред. Къню Кожухаров. София, п-ца Франклин. 4о. Ц. 3 лв., год. аб. 50 лв. 1400 – 3000 тир.

Год. I – VI; 1928 – 1934; излезли от печат 60 бр.

Студентски земеделски вестник. Застъпва позиции на съсловния принцип в земеделското движение. Тясно свързан с чехословашките земеделци.

Свързани личности