в. Сила

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСила
Начална дата11.06.1930 г.
Крайна дата03.06.1931 г.
Мястогр. София

Седмичен вестник за политика, стопанство и култура. Ред. Хр. Силянов. София, п-ца Книпеграф. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 100 лв. 10 000 тир.

Год. I; 1930 – 1931; излезли от печат 51 бр.

Неофициален орган на част от членуващите в Демократическия сговор прогресисти след отцепването им от обединистите през 1930.

Свързани личности