в. Стопански вести

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСтопански вести
Начална дата15.06.1931 г.
Крайна дата12.1946 г.
Мястогр. София

Вестник за информация на Софийската търг.-индустриална камара. Излиза на 1 и 15 число всеки месец. София, Придворна п-ца. 4о. Год. аб. 50 лв. 3000 – 900 тир.

Год. I – XIV; 1931 – 1946; излезли от печат 283 бр. (до септември 1944)

Информационно, а по-късно и научно-пракитческо издание на Софийската търг.-индустриална камара. Застъпва интересите на търговския и индустриалния капитал.

Свързани личности