в. Съвременник

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСъвременник
Начална дата01.10.1935 г.
Крайна дата11.02.1936 г.
Мястогр. София

Седмичник за информация и култура. Излиза всеки вторник. Ред. Ангел Йорданов. София, п-ца Бр. Миладинови. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 80 лв. 3500 тир.

Год. I; 1935 – 1936; излезли от печат 20 бр.

Илюстрован вестник за информация и култура, легално издание на БКМС. Печата статии на социални теми и по въпроси, свързани с литературата, изкуството, театъра, киното, музиката и др.

Свързани личности