в. Хоровод

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеХоровод
Начална дата27.05.1937 г.
Крайна дата03.06.1939 г.
Мястогр. София

Хумористичен седмичник. Излиза всеки четвъртък. Ред. Б[орис] К[оцев] Весилев. София, п-ца Съгласие. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 80 лв. 3000 тир.

Год. І – ІІ; 1937 – 1939; излезли от печат 80 бр.

Пролетарски хумористичен седмичник. Участват голяма група хумористи и леви писатели.

Свързани личности