в. Църковен вестник

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЦърковен вестник
Начална дата07.04.1900 г.
Мястогр. София

Седмично издание. Излиза всеки петък. С три приложения в годината. София, п-ца Хр. Г. Бъчеваров. 4о. Ц. 5 ст., год. аб. 10 лв. 10 000 – 600 тир.

Год. I – XLV; 1900 – 1944; излезли от печат 2135 бр. (до 25 авг. 1944)

Продължава да излиза.

Официален орган на Българската православна църква за разясняване на разпоредбите ѝ и за религиозна просвета.

Свързани личности