сп. Българска сбирка

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеБългарска сбирка
Начална дата01.1894 г.
Крайна дата12.1915 г.
Мястогр. Пловдив

Списание за книжнина и обществени знания. Излазя под ред. на Стефана С. Бобчев и Михаила Ив. Маджаров. Пловдив, п-ца Единство. 8о. Год. аб. 10 лв. 1700 тир.

Год. І – ХХІ; 1894 – 1915; излезли от печат 222 кн.

От VІІ (1900) излиза в София.

Литературно и обществено-политическо списание. Популяризира историко-обществени знания. Съдържа оригинални и преводни разкази, стихотворения и др., литературноисторически очерци, обществено-научни статии и др. Следи обществено-политическия и културния живот в славянските страни.

 

Свързани личности