сп. Везни

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеВезни
Начална дата15.09.1919 г.
Крайна дата15.03.1922 г.

Литературно-художествено списание. София, Придворна п-ца. 8о. Год. аб. 6 лв. Гл. ред. Гео Милев.

Год. І – ІІІ; 1919 – 1922; излезли от печат 37 кн. 

Идеята на Гео Милев е да създаде модерно европейско списание, наследник на списания като „Мисъл“ и „Художник“. Изданието публикува не само творби на наши автори, но и преводни творби от английски, немски, френски. Започва главно в полето на символизма, а през втората и третата годишнина вече прокарва идеите на експресионизма.

Достъпно дигитално копие.

Свързани личности