сп. Венец

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеВенец
Начална дата09.1911 г.
Крайна дата10.1943 г.

Илюстровано списание за ученици от прогимназиите. Изд. на Съюза на учителите от прогимназиите и средните училища в България. Излиза на 15 число всеки месец, от септември до юни. Ред. к-т: председател Н. Станчев. Членове: М. Теофилов и Хр. Кантарджиев. София, Придворна п-ца. 8о. Год. аб. 4 лв. 4000 – 17 000 тир.

Год. I – XXI; 1911 – 1943; излезли от печат 140 кн.

Юношеско илюстровано списание. Добре списвано, широко разпространено. Съдържа научно-популярни публикации предимно от областта на историята, географията, както и художествени текстове.

Свързани личности