сп. Всемирна летопис

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеВсемирна летопис
Начална дата22.03.1919 г.
Крайна дата03.1927 г.
Мястогр. София

Орган за висша духовна култура. Излиза на 1-во число всеки месец. Гл. ред. и изд. Иван Толев. София, Придворна п-ца. 4о. Год. аб. 80 лв. 3000 тир.

Год. I – IV; 1919 – 1927; излезли от печат 40 кн.

Популярно списание за окултизъм. Задача – да помества „всички най-нови откровения на съвременните мистици и окултисти, както и всички научни опити и изследвания на съвременните учени по исихизма“.

Свързани личности