сп. Всеобщ преглед

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеВсеобщ преглед
Начална дата01.02.1917 г.
Крайна дата1920 г.

Полумесечно списание. Ред. д-р Петко Теодоров. София, Придворна п-ца на Ив. Кадела. 4о. Ц. 30 ст., год. аб. 6 лв. 5000 – 2500 тир.

Год. І – ІІ; 1917 – 1920; излезли от печат 48 кн.

Националистическо списание с разнообразно съдържание. В литературния отдел сътрудничат известни български писатели. До края на войната е открито германофилско.

Свързани личности