сп. Гребец

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеГребец
Начална дата09.1934 г.
Крайна дата10.1941 г.
Мястогр. Стара Загора

Месечно списание за художествена литература и критика, изд. на Съюза на писателите от провинцията в България. Ред. к-т: Г. Илиев, Ст. Станчев и Д. Аджарски. Отг. уредник Г. Илиев. Стара Загора, п-ца Светлина. 8о. Ц. 8 лв., год. аб. 60 лв. 850 – 1300 тир.

Год. I – IV; 1934 – 1941; излезли от печат 46 кн.

Поставя си за задача да обедини писателите, които живеят и работят в провинцията, и да отбелязва техните проояви. Съдържа белетристика, художествен превод, рецензии, вести и книгопис.

Свързани личности