сп. Детска радост

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеДетска радост
Начална дата10.1910 г.
Крайна дата06.1947 г.
Мястогр. София

Илюстровани приказки за деца и юноши от 9 – 14 години. Излизат всеки месец две книжки. София, изд. Интернационалната книжарница на Ив. х. Николов, Придворна п-ца. 4о. Ц. 15 ст., год. аб. 2 лв. 12 000 – 16 000 тир.

Год. І – ХХІХ; 1910 – 1943; излезли от печат 245 кн. (до дек. 1943)

Детско илюстровано списание – едно от най-известните ни детски издания, с много добро оформление. Привлича почти всички български поети и писатели, творили в този период. Няколко поколения български деца са пораснали с творбите, отпечатани в него, някои от тези произведения са влезли в читанките и в други страни от славянския свят.

Съдържа: народни приказки от българския и славянския фолклор, художествени приказки от световната литература за деца и юноши, разкази за животните и растенията от световноизвестни автори, културно-исторически приказки и др.

Свързани личности