сп. Звезда

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЗвезда
Начална дата15.08.1932 г.
Крайна дата30.06.1934 г.
Мястогр. София

Литературно-обществен двуседмичник. Дир.-изд. Георги Бакалов. Ред. Ангел Тодоров. София, п-ца Нова литература. 8о. Ц. 8 лв., год. аб. 160 лв. 2500 тир.

Год. І – ІІ; 1932 – 1934; излезли от печат 45 кн.

Легален теоретичен орган на БКП. В областта на литературата и изкуството разглежда въпросите на социалистическия реализъм и се стреми да конкретизира идеята за партийността в литературата.

Свързани личности