сп. Звено

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЗвено
Начална дата01.1914 г.
Крайна дата05.1914 г.
Мястогр. София

Месечно литературно списание. Ред. Д. Подвързачов. София, п-ца С. М. Стайков. 8о. Год. аб. 8 лв.

Год. І; 1914; излезли от печат 5 кн.

Кн. 4 – 5 погрешно означена като 2 – 3.

Модернистично списание, застъпващо естетиката на символизма. Помества оригинални и преводни стихотворения и разкази, литературни бележки и новини.

Достъпно дигитално копие.

Достъпна аналитична статия за списанието.

 

Свързани личности