сп. Изкуство и критика

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеИзкуство и критика
Начална дата01.1938 г.
Крайна дата12.1943 г.
Мястогр. София

Излиза всеки месец освен юли и август. Ред. Георги Цанев. София, изд. Хр. Г. Данов, п-ца Хр. Г. Данов – Пловдив. 8о. Год. аб. 120 лв. 2000 – 1400 тир.

Год. І – VІ; 1938 – 1943; излезли от печат 60 кн.

Списание за литература и изкуство. Сътрудничат предимно писатели с леви убеждения.

Свързани личности