сп. Картинна галерия за деца и юноши

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеКартинна галерия за деца и юноши
Начална дата1905 г.
Крайна дата06.1925 г.
Мястогр. София

Списание за художествено възпитание. Урежда Г. Палашев. София, п-ца П. Глушков. 4о. Год. аб. 3,30 лв. 4000 – 5000 тир.

Год. I – XV; 1905 – 1925; излезли от печат 137 кн.

От год. XI – загл. Картинна галерия за юноши.

Списание за художествено възпитание на деца и юноши, с просветителска насоченост и висока за времето си графична техника. Едно от най-популярните списания от началото на ХХ век. Помества български и преводни литературни произведения, предимно класически, придружени от илюстрации, приказки на различни народи, пътеписи, басни, исторически разкази, биографии, стихотворения – всички илюстрирани. 

Свързани личности