сп. Мисъл

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеМисъл
Начална дата01.1892 г.
Крайна дата12.1907 г.
Мястогр. София

Списание за наука, литература и критика. Ред. д-р К. Кръстев. София, п-ца Либералний клуб. 8о. Год. аб. 10 лв. 1200 – 2000 тир.

Год. І – ХVІІ; 1892 – 1907; излезли от печат 178 кн.

Литературно-критическото списание на д-р Кръстев, около което се формира кръгът „Мисъл“, белязал ранния етап на българския литературен модернизъм. След спирането му излизат два сборника „Мисъл“ (1910).

Достъпно дигитално копие.

Свързани личности