сп. Мост

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеМост
Начална дата1989 г.
Крайна дата1990 г.

Алманах за експериментална поезия. Неофициално издание със статут на ръкопис в 4 книжки годишно. Ред. Едвин Сугарев. 8о. Разпространява се безплатно. [50 тир.]

Год. І – ІІ; 1989 – 1990; излезли от печат 7 кн.

През год. ІІ се печата в Печатната база на Народната библиотека „Кирил и Методий“ в 2000 тир.

Към списанието се издава Библиотека „Мост“ (ред. Пенка Ватова), от която излизат 13 книги, предимно с поезия.

През 1999 г. П. Ватова подновява „Мост“ като списание за поезия и изобразително изкуство с худ. ред. Буян Филчев. От него излизат 4 кн.

Излиза като алтернатива на идеологически скования литературен и културен печат в годината на активизиране на дисидентското движение в България преди падането на режима на Тодор Живков. Поставя си за цел да породи „алтернативна ситуация и продуктивен диалог в общуването на създателите и приятелите на поезията“. Формира приятелски кръг от поети, публицисти, преводачи и художници с демократично мислене и нагласа, и с неконвенционално за времето отношение към литературата.

Достъпно дигитално копие.

Свързани личности