сп. Народ и армия

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНарод и армия
Начална дата11.1913 г.
Крайна дата06.1922 г.
Мястогр. София

Двуседмично обществено-военно списание. Излиза годишно в 20 книжки. Уреждат група граждански и военни писатели. София, п-ца Напред. 8о. Ц. 50 ст., год. аб. 10 лв. 2000 тир.

Год. I – II; 1913 – 1922; излезли от печат 26 кн.

Излиза след погрома на България в Междусъюзническата война със задача да стане „архив на войната, като обективно се излагат всички светли и тъмни страни на военната ни история“. Помества статии по военни и литературни въпроси, художествена и документална литература.

Свързани личности