сп. Ново време

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНово време
Начална дата01.1898 г.
Крайна дата05.09.1923 г.
Мястогр. Пловдив

Месечен преглед за умствения и обществения живот. Ред. Димитър Благоев. Пловдив, Централна п-ца. 8о. Год. аб. 10 лв. 6000 – 1900 тир.

Год. І – ХХІІІ; 1898 – 1923; излезли от печат 179 кн.

Подновява излизането си през януари 1947.

Теоретически орган на Българската работническа социалдемократическа партия, след 1903 – на БРСДП (тесни социалисти), след 1919 – на БКП.

Свързани личности