сп. Общ подем

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеОбщ подем
Начална дата15.01.1917 г.
Крайна дата06.1919 г.
Мястогр. София

Двуседмично политико-обществено списание. Ред.: д-р Хр. Георгиев, Ал. Златанов и Ст. Дренски. Урежда ред. к-т. София, п-ца Либералний клуб. 8о. Ц. 40 ст., год. аб. 12 лв.

Год. I – III; 1917 – 1919; излезли от печат 50 кн.

Помества статии по политика, обществен живот, култура, изкуство и литература, история и етнография. ОСновано и списвано от либерали-радослависти. Сред сътрудниците му са именити писатели и поети от военното десетилетие.