сп. Огнище

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеОгнище
Начална дата01.1919 г.
Крайна дата05.1933 г.
Мястогр. София

Месечно литературно обществено списание. Ред. Васил Г. Парушев. София, п-ца Ботев. 8. Ц. 3 лв., год. аб. 25 лв. 1500 – 1200 тир.

Год. І – ІХ; 1919 – 1933; излезли от печат 75 кн.

Съдържа статии по литературни и обществено-политически въпроси, стихове, разкази и др. Еклектично.

Свързани личности