сп. Предел

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеПредел
Начална дата10.1934 г.
Крайна дата09.1935 г.
Мястогр. София

Месечно списание за изкуство, наука и обществен живот. Ред. Вл. Русалиев. София, п-ца Ст. Василев. 8о. Год. аб. 60 лв. 1500 тир.

Год. І; 1934 – 1935; излезли от печат 10 кн.

Списание на литературната група „Предел“, в която влизат главно социалдемократи. Помества статии по литературни въпроси, български и преводни разкази и стихотворения, литературни и театрални рецензии и книгопис.

Свързани личности