сп. Развитие

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеРазвитие
Начална дата15.08.1902 г.
Крайна дата01.1903 г.
Мястогр. Разград

Месечно литературно-научно списание. Излиза на 15 число всеки месец. Ред. А. В. Изворов. Разград, изд. и п-ца Ив. Попов. 4о. Ц. 50 ст., год. аб. 6 лв. 2000 тир.

Год. I; 1902 – 1903; излезли от печат 6 кн.

Списание за художествена литература и литературна критика, орган на читалище „Развитие“. Съдържа оригинални и преводни стихотворения и разкази, статии по литература и философия, вести из науката и жиивота, книгопис.

Свързани личности