сп. Родолюбие

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеРодолюбие
Начална дата01.09.1934 г.
Крайна дата06.1941 г.
Мястогр. София

Двунеделно илюстровано списание. Ред. Ил. Мусаков. Ръководи ред. екип. София, п-ца на Арм. воен.-изд. фонд. 4о. Ц. 5 лв., год. аб. 80 лв. 6200 – 8500 тир.

Год. I – VIII; 1934 – 1941; излезли от печат 92 кн.

Патриотично илюстровано списание, предназначено предимно за учащи се и военни. Помества разкази, исторически и краеведски статии, очерци за възрожденци, писатели и военни, музикални и театрални прегледи, културни вести, рецензии и др.

Свързани личности