сп. Свободно мнение

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСвободно мнение
Начална дата01.09.1913 г.
Крайна дата15.11.1922 г.
Мястогр. София

Седмично политико-обществено списание. Излиза всеки четвъртък. Изд. и ред. Д. Мишев. София, п-ца Гутенберг. 8о. Год. аб. 7 лв. 

Год. I – IV; 1913 – 1922; излезли от печат 124 кн.

Списание на интелигенти, близки до Народната партия. Публикува материали по обществени, политически, стопански, етнографски, педагогически, литературни въпроси. В навечерието на Първата световна война против Четворния съюз, за присъединяване на България към Съглашението. Сред сътрудниците – известни университетски преподаватели и писатели.

Свързани личности