сп. Слънце

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСлънце
Начална дата10.05.1919 г.
Крайна дата12.1921 г.
Мястогр. София

Двуседмично списание за литература и трибуна за обществени въпроси. Ред. к-т: проф. Ал. Теодоров-Балан, В. Ангелов, А. Томов. София, п-ца Право. 8о. Год. аб. 45 лв. 1500 тир.

Год. І – ІІІ; 1919 – 1921; излезли от печат 42 кн.

Литературно-обществено списание. Помества стихове, разкази, литераатурна критика, театрални и музиковедски статии, статии върху живопис, научни и обществени въпроси и библиографски бележки върху периодичния печат. Еклектично.

Свързани личности