сп. Съвременник

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСъвременник
Начална дата10.1908 г.
Крайна дата05.09.1910 г.

Месечно обществено-литературно списание. Ред. Георги Бакалов. София, изд. на к-ца Пролетарий, п-ца С. М. Стайков. 8о. Год. аб. 7 лв.

Год. I – II; 1908 – 1910; излезли от печат 22 кн.

Помества материали по обществено-политически, философски и научни въпроси, литературна критика, история на изкуството; с голям литературен раздел, в който печатат редица млади поети и писатели от началото на ХХ в.

Свързани личности