сп. Съвременник

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСъвременник
Начална дата10.1921 г.
Крайна дата07.1923 г.
Мястогр. София

Списане за политика, култура и общественост. Ред. Венелин Ганев. Съред. Ив. Д. Буров и д-р Хр. Тодоров. София, Придворна п-ца. 8о. Го аб. 80 лв. 2000 тир.

Год. I – II; 1921 – 1923; излезли от печат 20 кн.

Културно-обществено списание, което публикува статии по всички аспекти на обществения живот, по културна, литературна и военна история, спомени, писма, пътни бележки, монографични етюди върху личността и идеите на наши и чужди мислители, писатели и политици.

Свързани личности