сп. Съдба

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСъдба
Начална дата1929 г.
Крайна дата09.1949 г.
Мястогр. София

Периодическо списание. Издава Дружеството на българските слепи и Читалището на слепите в България. Ред. к-т. София, п-ца на Арм. воен.-изд. фонд. 8о. Ц. 20 лв., год. аб. 100 лв. 2000 – 5500 тир.

Год. І – ХV; 1929 – 1944; излезли от печат за този период 103 кн.

Списание в защита на материалните и културните интереси на слепите. Освен научно-популярни статии печата оригинални и преводни художествени произведения, критика и книгопис. Привлича значими писатели за свои сътрудници.

Свързани личности