сп. Труд

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеТруд
Начална дата09.1900 г.
Крайна дата06.1903 г.
Мястогр. Стара Загора

Месечно работническо илюстровано списание. Излиза в началото на всеки месец освен през юли и август. Ред. Евтим Дабев. Отг. ред. Ив. Т. Кутев. Ст. Загора, п-ца Труд – Сливен. 8о. Год. аб. 4 лв.

Год. I – III; 1900 – 1903; излезли от печат 26 кн.

Списание за социалистическа просвета сред работниците. Съдържа научно-популярни статии и забавно четиво. Критикувано от революционните марксисти.

 

Свързани личности