сп. Ученически подем

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеУченически подем
Начална дата09.1925 г.
Крайна дата11.1943 г.
Мястогр. София

Ученически лист. Излиза месечно. София, п-ца Елисей Петков. 4о. Ц. 3 лв. 500 – 2000 тир.

Год. І – ХVІІІ; 1925 – 1943; излезли от печат 77 кн.

Списание на учениците при Първа софийска държавна мъжка гимназия. Подготвено за издаване още в края на учебната 1924 – 1925 г. като малко ръкописно вестниче. От втората годишнина излиза печатно, а от осмата в него участват широк кръг ученици от всички столични гимназии със стремеж да бъде общоученическо списание. Съдържа разнообразно научно и литературно четиво, изкуство и критика, преглед на училищния живот, смях, статии, разкази, стихове, илюстрации, карикатури и др.

 

Свързани личности