сп. Хроники

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеХроники
Начална дата15.12.1926 г.
Крайна дата01.03.1927 г.
Мястогр. София

Двуседмично издание за идеи и критика. Ред. Иван Радославов. София, п-ца Типограф. 8о. Ц. 4 лв., год. аб. 100 лв.

Год. І; 1926 – 1927; излезли от печат 5 кн.

Литературно списание със символистична тенденция. Съдържа литературнокритически статии и рецензии.

Свързани личности