Александър Йорданов

Александър Йорданов
Кратка информация
Име Александър Йорданов Александров
Познат катоАлександър Йорданов
Роден
гр. Варна

Книги от Александър Йорданов

ЗаглавиеЖанровеГодина
С повея на април : Сб. интервюта [с бълг. писатели] / Разговорите води Атанас Свиленовинтервюта1976
Литературната критика на българския модернизъм - Димо Кьорчев, Иван Радославов, Гео Милевдисертации1984
Личности и идеилитературнокритически очерци1986
В сянката на думитеетюди, статии1989
Надеждата срещу безвремиетопублицистика1993
Своечуждият модернизъм : Литературнокрит. изразяване на Димо Кьорчев, Иван Радославов и Гео Милевлитературнокритически очерци1993
Да нарушим Сценария!2006
Завръщане : Конфликти ; В кръга на модерното ; В лабиринта на лявото ; Полемикиполемики2006
Днес е хубав ден!2008
Време за опозиция2008
Д-р Константин Гълъбов като литературен критик : хабилитационен труд за присъждане на научно звание "старши научен сътрудник II степен" по научна специалност 05.04.02 - Българска литература2010
Blogo, ergo sum!2012
Самотен и достоен : проф. д-р Константин Гълъбов - живот, творчество, идеи2012
Изгревът : столичен район "Изгрев" - вчера и днес = The sunrise : Izgrev district of Sofia - in the past and today2014
Триадица : столичен район "Триадица" - вчера и днес = Triaditsa : Triaditsa district of Sofia - in the past and today2014
Зеленият район : столичен район "Витоша" - вчера и днес = The green area : Vitosha District of Sofia - in the past and today2014
Студентски : столичен район "Студентски" - вчера и днес = Studentski : Studentski District of Sofia - in the past and today2017
Средец : столичен район "Средец" - вчера и днес = Sredets : Sredets District of Sofia - in the past and today2019
Патриотични уроци2019