Александър Балабанов

Балабанов, Александър Михайлов (Щип, дн. Северна Македония, 18.01.1879 – София, 30.11.1955). Учи в българската гимназия в Солун. Завършва класическа гимназия в София (1898) и класическа филология в Лайпциг (1904) като стипендиант на Министерството на народното просвещение. През 1904 в Ерланген (Германия) защитава докторска дисертация на тема „Юридическото положение на древноелинската жена“. След завръщането си в България е учител в I мъжка гимназия в София (1904–1912); драматург на Народния театър (1907). Частен доцент (1909), редовен доцент (1912) в Катедрата по сравнителна литературна история в Софийския университет. Извънреден професор (1917), редовен професор (1921) в Катедрата по класическа филология. Основател на специалността „Класическа филология“ в Софийския университет (1921) и неин титуляр до септември 1944.

Още като ученик (1898) Балабанов превежда 22-ра и 23-та песен на „Илиада“ от Омир, публикувани в сп. „Български преглед“. Активно сътрудничи на литературния и обществено-политическия печат със студии, статии, стихове, есета, рецензии, преводи. Той е един от основателите и редакторите (със С. Радев и П. Генадиев) на сп. „Художник“ (1905–1907). През 1908–1909 издава и редактира с Ал. Гиргинов, Й. Хербст и др. в. „Време“ – неофициален орган на Демократическата партия. Основател е на първия литературен вестник в България – „Развигор“ (1921–1927, 1937), и на списанието за класическа литература „Прометей“ (1937). Един от организаторите на Ботевите тържества на връх Вола, инициатор за построяването на Студентския дом на културата в София, създател на популярното през 20-те години на ХХ в. творческо студентско дружество „Бяло море“. Дългогодишен председател на българския ПЕН-клуб.

Научните занимания на Балабанов са съсредоточени в областта на античната култура. Неговата „История на класическата литература“ е първото изследване в България, което дава цялостна представа за старогръцката и римската литература. Със задълбочените анализи на запазени оригинални текстове, с богатата историческа информация и интересните културологични съпоставки със съвременността, то се превръща в едно от най-често цитираните научни съчинения в тази област. Изследванията на Балабанов върху мотивите в античната литература („Еволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия период“, 1911) имат не само литературоведски, но и народопсихологически и социокултурен характер. В тях авторът противопоставя хармоничното единство на античната култура и естетическата фрагментарност на своето време. В „Любов и поезия“ (1939) той анализира появата и утвърждаването на тази основополагаща тема, проследявайки формирането на емоционалната рефлексия и еманципирането на личността в старогръцкото общество.

Балабанов е един от първите български преводачи от старогръцки и латински език. Особено популярни и многократно преиздавани са преводите му на трагедии на Есхил, Софокъл, Еврипид, комедии на Аристофан, басни на Езоп, стихове на Сафо, „Характери“ на Теофраст, „Федон или За душата“ от Платон. През 1924 издава „Езопови басни“, а през 1928 в Народния театър е поставена „Медея“ от Еврипид, преведена от Балабанов в стихове. През 1906 публикува първия превод в стихове на „Фауст“ от Й. В. Гьоте, предизвикал множество противоречиви оценки. Най-остър е критическият коментар на Б. Пенев в статията „Българските преводи на Фауста“ (1906). Книгата обаче се радва на голяма популярност и на рядко за преводаческото изкуство дълголетие – претърпява десет преиздания, последното е от 1972.

Балабанов е един от най-продуктивните автори на публицистични и литературнокритически статии, театрални рецензии, коментари по езикови въпроси, литературноисторически студии. Те много често предлагат нови оптики за четене на класически и съвременни творби, предизвикват оживени полемики в периодичния печат. Неговите анализи провокират с оригиналността на мненията, опровергават наложени официални оценки, разчупват догматични канони в културния и обществен живот, иронизират психозата на масовия вкус и популярността на булевардната литература („Епохата на Любомир Бобевски“, 1916). Статията „Художествен театър или „Вишнева градина“ (1920), написана по повод гастрола на Московския художествен театър в София, предизвиква шумен скандал с репликата: „Покажете ми човек с шест ръце, теле с две глави, дайте ми зелен кон, избавете ме само от тази естественост“. В изследвания като „Древна и модерна тъга“ (1910) , „Война и песен“ (1913), „Облакът като мотив в поезията“ (1914), „Модерно и антично“ (1927), „Мъка и творчество“ (1933), „Тема и време“ (1940) и мн. др. с респектираща ерудиция, но увлекателно и вдъхновено той анализира модерни тогава проблемни полета – художествени сюжети, естетически парадигми, положени в контекста на почти всички европейски литератури, които той блестящо познава. Със статията си „Един класик на българската проза“ (1922) Балабанов пръв разкрива високата художествена стойност на „Записки по българските въстания“ от 3ахари Стоянов – дотогава снизходително споменаван като публицист и непризнат като писател.

Балабанов прави първите си стихотворни опити като сътрудник на в. „Българан“ (1904–1909). Активно участва в бохемския кръг около това издание, което създава оригинален модел на българската смехова култура. Поемата му „Бурени“ (1931) е един от ярките сюрреалистични опити в нашата поезия. В своето време Балабанов е изключително популярна личност и като социално поведение, и като външност. Скандализира обществото с дългата си любовна връзка с Яна Язова. Близък приятел е на цар Борис ІІІ. Герой е на множество карикатури и фейлетони. Известен е в цялата страна със своите сказки по актуални културни и обществени въпроси.

За високите художествени качества на преводите му и за значението им за опознаване на античната литература е удостоен със Специална награда на БАН (1914). За преводаческите си заслуги е награден във Ваймар с Гьоте медал (1932). Лауреат на Димитровска награда (1951) и Заслужил деятел на културата (1953).

 

Елка Трайкова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова (Книги от... и Книги за...)

и Северина Георгиева (Статии за...)

Аудиоархив


Александър Михайлов Балабанов

Изпълнява стихотворението си „Искри“.

Файл: Балабанов чете свои стихове.mp3 (2,14 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Александър Балабанов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Untersuchungen zur Geschäftsfähigkeit der griechischen Frau. – Leipzigизследвания1905
На почивка : [Сборник фейлетони] : [По желание на авт. кн. не е разпространена]фейлетони1910
Eволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия период : [Отпеч. от VII Год. на СУ за 1910–1911 г.]изследвания1913
История на класическата литературалитературноисторически изследвания1914 (1917, 1931)
Класическа литературалитературноисторически изследвания1914 (1917 )
Облакът като мотив в поезията : [Лит. студия]студии, изследвания1914
Мястото на българската литератураизследвания1930 (2006)
Александър Балабанов : Из един живот 1898–1934 : [Сборник] по случай 35 г. литературна, обществена и научна дейност : Първи отдел. 1898–1934. Александър Балабанов : [с. 1–467]стихотворения, проза 1934
Любов и поезия : Лит.-истор. студиистудии1939
[Т.] 1 Студии, статии, рецензии, спомени / Под ред. [с предг.] на Тодор Бороврецензии, спомени, статии, студии1973
[Т.] 2: Студии, статии, пътеписи, писмаписма, пътеписи, статии, студии1978
И аз на тоя свят : Автобиогр. повест / Ред. [с послесл.] Тодор Боровавтобиографии, повести, спомени1979 ((1985 с подзаглавие Спомени от разни времена))
Апология на българското : Спомени за себе си и размишления за българската литература ; Балканският хитрец : Романромани2006

Книги за Александър Балабанов

АвторЗаглавиеГодина
сб.Александър Балабанов : Из един живот : 1898–1934 : [Сборник] по случай 35 г. литературна, обществена и научна дейност : Втори отдел. За Александър Балабанов : Човекът и писателят [с. 471–588]1934
Боров, Т. Дейността на Александър Балабанов1934
сб.Александър Балабанов, Симеон Радев в спомените на съвременниците си1986
Първанова, Ан.Александър Балабанов (1879–1955)1994
Дичева-Христозова, Ш.Пролетта на Мо : Ранните писма на Яна Язова до Александър Балабанов2010

Статии за Александър Балабанов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Бисеров, БорисНашата изящна литература Свободно слово1906215
Мавър, СтоянЗимни мотиви Радикал191021
В. Б-вД-р Александър Балабанов Учителски вестник191112
Кремен, Михаил„В полите на Витоша“ и нейните критици Съвременна мисъл19124-5
Н-ов. Одрин – Чаталджа, литературен сборник Училищен преглед19144
Дечев, Д. История на литературата. Класическа литература от Ал. Балабанов Училищен преглед19143 и 4
Кацев, Д. Стига!България191551
Добринов, В. За художествените пътни описания и кореспонденции Пряпорец1916200
Малиновски, С. Нашата театрална критика България1920276
Юруков, Д. В. Български книжовен език и правопис Факел 19202
Недков, Т. Ал. Балабанов – критика, публицистика и професорско лицемерие Голгота19211
Ив. Г. [Иван Ганчев] Пренебрежение на духовните ценности Ново време192124
Бакалов, ГеоргиИнтелигенцията в лявоРаботнически вестник192215
Странски, В. Развигор – литературен лист Ново знаме19229-10
Константинов, ГеоргиАнтологии и подигравки Ведрина19222
Пундев, ВасилЕдин хулител Слово31.07.192290
Татарев, Н. БележникГолгота19231, 2-3
Боров, ТодорПисма до един нелитератор Пролом19235-6
Малиновска, С. Читатели и писатели Сила19235-6
Бадев, ЙорданКнигата и публиката Слово12.03.1923273
Матеев, Ат. Първите поети-първите критици Учителски вестник192820
Пенев, Кр. „Новият свят“ на проф. Балабанов Дума192915
Цанев, ГеоргиПо повод Съвременник193123
Кънчев, Ив. Ал. Балабанов в поход срещу умрелите Съвременник193123
Константинов. Ал. Балабанов, Пенчо Славейков и Димчо Дебелянов Съвременник19312
Симеонов, Кл. За една жена и един професор Мост193114-15
Митов, ДимитърНа зашумелите празни чушки (в защита на Ал. Балабанов)Литературен глас1931105
Елин ПелинПроф. Балабанов и графолога Шерман Свободна реч19312246
Митов, ДимитърИстория на класическата литература Литературен глас1931121
Кръстев, КирилБурени – поема : [Рецензия] Литературен глас1931119
Сакъзов, БорисПрофесор Балабанов Черно море1931608
ЛюдскиЕпитафииНародно знаме193127
Бабев, ДимитърГьоте у нас Учителско дело193119
Разцветников, АсенГавра с Шилера и Бетховена Слово27.07.19312705
Н. Т. За и против поезията Македония19321840
Стамболски, С. БалабановщинаМисъл193233
Д. М. [Димитър Митов]Чужденци за Ал. Балабанов Литературен глас1932160
Русев, Р. Д-р Александър Балабанов. История на класическата литература Училищен преглед19322
Без авторРазсеяността на проф. Балабанов Черно море19321116
Атанасов, Ник. Един оригинален наш съвременник Народ1932272
Баев, В. Апостолът на класическата литература Ученическа мисъл19338
Попасилев, СтефанЮбилейни сборници Родна реч19333-4
Христов, К. П. Александър Балабанов Български народен театър193369
Кръстев, Г. Балабаниеда [По повод юбилея на Ал. Балабанов] Щит19331
Боров, ТодорКой е Ал. Балабанов Литературен свят19335
Маришки, Хр. ПортретДъга20.01.19332
Върбанов, Т. П. Проф. Ал. Балабанов Учителски вестник193415
Язова, ЯнаПоезията на Ал. Балабанов Литературен глас1934218
Елин ПелинЧовек и приятел Литературен глас1934218
Балабанов, Никола Т. Александър Балабанов и театъра Литературен глас1934218
Станев, Ст. Как стенографирах юбилейната реч на Ал. Балабанов Литературен глас1934225
Дзивгов, АлександърВ чест на Ал. Балабанов Литературен глас1934218
Митов, ДимитърАлександър Балабанов като литературен критик Литературен глас1934218
Бакалов, Г. Балабаниада – шмекериада Щит193428
Ведов, Вл. Юбилеят на Ал. Балабанов РЛФ1934157
Бърдаров, М. Проф. д-р Александър Балабанов Вардар19346
ВениаминПроф. Ал. Балабанов Варненски новини19343491
Балабанов, НиколаПо случай юбилея на Ал. Балабанов Варненски новини19343444
Петков, ПетърАлександър Балабанов, като учител Литературен глас1934218
Атанасов, Ник. Браво юбиляре! Народ193415
Парушев, ВасилАлександър Балабанов Знаме193415
Чилев, Н. Ал. Балабанов Победа1934219
Христов, КирилБългарска проза в сърбохърватски превод Литературен свят19342
Бакалов, ГеоргиКнижовни и публицистични бележкиЗвезда19348
Ив. Н-вАлександър Балабанов Родина19344
Боров, Тодор Литературната дейност на Ал. БалабановАлександър Балабанов : Из един живот : [Сборник] по случай 35 год. литературна, обществена и научна дейност1934
Вазов, Б. Деятелят Балабанов Мир19341056
Мановски, БорисНа Александър Балабанов Щурец193457
Калина МалинаАлександър Балабанов. Из един живот. 1898-1934. Из юбилейния сборник Вестник на жената1934557
Нурижан, ЖоржАлександър Балабанов Заря19343707
Бръзицов, ХристоПръв по рода си Заря19343710
Дошков, Т. Хр. Статия за Балабанов Наша струя19342
Михалчев, Д. За Ал. Балабанов - човекът с две лица Философски преглед19341
Коен, ЛеоПроф. Ал. Балаба нов Тракиец1934421
ЗоилКак Хиндербург се уплашил от Ал. Балабанов Литературен преглед19341
Божинов, Ал. Ал. Балабанов като обект на хумористи и карикатуристи Литературен глас1934218
Кацаров, Гавр. И. Най-значителното дело на Ал. Балабанов Литературен глас1934218
Дечев, Д. Ал. Балабанов като апостол на класическата култура у нас Литературен глас1934218
Шаренков, В. Приветствия от Америка за Ал. Балабанов Литературен глас1934218
Радев, СимеонРеч за Ал. Балабанов Литературен глас1934220
Дечев, Д. Ал. Балабанов като класически филолог Литературен глас1934222
Стоянов, М. Пред катедрата Литературен глас1934218
Крачунов, К. Проф. Ал. Балабанов Знаме18.01.193414
ХалерсАлександър Балабанов – професор Ново време22.01.1934775
Каменов, СтрахилАл. Балабанов и провинцията Знаме23.01.193417
А. А. Г.Разсеяният професор Знаме23.01.193417
Без авторПроф. Балабанов и стихотворението Охрид-син Ново време02.04.1934844
Калинов, Д. Знаете ли? Литературен преглед193519
Динеков, Петър„Из един живот“, юбилеен сборник за Ал. Балабанов Литературен глас1935286
Иванов, Д. Душа и техника... Църковен вестник19354
Вазов, Б. Какво има България Беседа193519
Красински, СлавчоАл. Балабанов за близките и за враговете си Нови дни1935370
Без авторЗа и против Ал. Балабанов Победа1935241
Без авторЗа и против Ал. Балабанов Литературен час193616
Без авторПатронът на Ал. Балабанов Час193624
Надгер [Надежда Герова]Пролетна Балабаниада Час193632
Бойков, Вл. ОтзвуциГребец193712
КопейкинУстойчивост (Защо е разгневен г. проф. Балабанов)Слово17.02.19374388
Пр. Ич. Ново име Слово26.03.19374419
Тихолов, П. Ал. Балабанов за себе си, за поезията и за положението Дневник194112373
Елин ПелинСполучлив лов : [Разказ] Пижо25.11.194222
Левенсон, Х. Кухнята на преводача ББИ1947
Асенов, Др. За последователна партийна литературна критика Септември19524
Боров, ТодорАлександър Балабанов Вечерни новини01.12.1955285
Памуков, СтефанАл. Балабанов в края на живота си. По случай една година от смъртта му Литeратурен фронт29.11.195648
Славейков, ПенчоИн корпоре. Г-ну Александру БалабановуСъбрани съчинения1958Т. 4. Критика
Боров, ТодорЕлин Пелин за младите писатели Вечерни новини01.08.19602779
Василев, МихаилНезабравимият Александър Балабанов : [Рецензия] Отечествен фронт04.11.19739036
Лазаров, Михаил Сборник „Александър Балабанов“ : [Рецензия] Славяни19743
Михалков, СтефанГолемият неспокоен учител : [Рецензия] Родна реч19745
Елефтеров, СтефанЖивот за изкуството : [Рецензия] Пулс21.05.197411
Петров, Здравко95 години от рождението на Ал. Балабанов Поглед07.07.197427
Атанасов, Любен Александър Балабанов отново сред нас : [Рецензия] Поглед07.07.197427
Захариев, ЛукоАлександър Балабанов и българската литератураЗахариев, Л. Литературни бдения : Статии, портрети, размисли1975
Русев, Р. Балабанов и говорното начало в българската литература Литературен фронт06.02.19756
Попвасилев, СтефанАлександър БалабановПопвасилев, Ст. Езикови и мемоарни очерци : Избрано1978
Захариев, ЛукоНеразкритият Александър Балабанов Литeратурна мисъл19793
Петров, ЗдравкоПрофесорът : 100 г. от рождението на Ал. Балабанов Септември19792
Свинтила, ВладимирАлександър Балабанов като публицист Български журналист19796
Михайлов, ГеоргиПроф. Ал. Балабанов Народна култура05.01.19791
Игов, СветлозарТой беше цял университет АБВ16.01.19793
Йорданов, ХристоГолямо творческо дело Работническо дело17.01.197917
Богданов, БогданРадетел на българското Народна младеж18.01.197912
Стефанов, ВасилВода от извора : 100 г. от рождението на Ал. БалабановУчителско дело23.01.19793
Бошнаков, Димитър К.Един живот Антени24.01.19794
Георгиев, ЛюбенПолемиката – неговата стихия Литeратурен фронт25.01.19794
Без автор100 години от рождението на проф. Ал. Балабанов и Симеон Радев Пулс30.01.19793
Цветкова, ЛилияОбичан и уважаван в родината на древногръцката култура. Нови документи от личния архив на Ал. Балабанов Народна култура02.02.19795
Тошков, МихаилАвтографът. Литературното сътрудничество и приятелство между Елин Пелин, Ал. Балабанов, Т. Боров АБВ25.12.197952
Стефанов, ВасилАлександър Балабанов и българската култура Проблеми на културата19805
Василев, МихаилАлександър Балабанов за себе си : [Рецензия] Отечествен фронт17.03.198010792
Каранфилов, ЕфремЗа библиотека „Световна класика за деца и юноши“ и за Александър Балабанов Литeратурен фронт24.04.198017
Жечев, ТончоСпомените на Ал. Балабанов : [Рецензия] Пулс29.07.198031
Боров, ТодорАлександър Балабанов : Личност и дело Боров, Т. Книга и литература : Студии, статии, 1923-1980 и малко спомени1981
Михайлов, ГеоргиПроф. Александър Балабанов като класически филолог Филология19817
Славински, ПетърАко би имал да кажеш нещо почтено Литeратурен фронт198238
Давидов, БукоТрима големи в малкия град Септември19829
Заровски, ИванБастун срещу... дъждСтудентска трибуна26.04.198330-31
Захариев, ЛукоАлександър Балабанов и Тодор БоровВ чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров : [Сборник статии]1984
Русев, РусиАлександър Балабанов като преводач на старогръцкиМайстори на превода : Творчески портрети на видни български преводачи1984
Димитрова, МарианаЦветът и душата на речта Отечествен фронт08.02.198512068
Свинтила, ВладимирМаститият Балабанов Студентска трибуна01.10.19851
Трайкова, Елка„На теория невъзможен...“ Александър Балабанов Септември19868
Ничев, АлександърПрофесор Александър Балабанов в моя живот Съпоставително езикознание19874
Трайкова, ЕлкаЕдна литературна полемика Балабанов-Бакалов-Боров сп. „Нов път“ и в. „Развигор“ Литeратурна история198817
Ибришимова, МариянаЖивот и дейност на Александър Балабанов, отразени в документалното му наследство Известия на музеите в Южна България198814
Свинтила, ВладимирДобър ден, г-н Балабанов! Народна култура13.01.19893
Стоянов, КрасимирБорец и поет в науката Земеделско знаме27.01.198919
Захариев, ЛукоАртезианският кладенец на спомените : [Рецензия] Литeратурен фронт12.06.198924
Захариев, ЛукоОригинален във всичко : [Рецензия] АБВ07.07.198928
Пиндиков, АлександърБалабанов-преводачът : [Рецензия] Народна култура22.09.198938
Пиндиков, АлександърНеуморният... : Черти от портр. на проф. Александър Балабанов Български език и литератира19921
Момчилова, МиленаТрагедията "Фауст" [от Й. В. Гьоте] в превод на Александър Балабанов, Димитър Статков и Кръстьо СтанишевЕзик и литература19932
Григорова, МарияАлександър Балабанов: "Езикът не е логика, а живот" Език и литература19942
Зарев, ПантелейАлександър Балабанов. Интуиция и ерудираност за стойностите на класическото Летописи19943-4
Трифонова, ЦветаЕпистоларният роман на Яна Язова и Александър БалабановЛетописи19945-6
Жечев, ТончоПримерът на Симеон Радев и Александър Балабанов. С два въпроса към автора на "Българският Великден" Летописи19947-8
Григорова, МарияАлександър Балабанов и неговите методи за изучаване на чужд езикОтворено образование 19954
Коларов, СтефанС родния Щип Александър Балабанов свърза името на първия наш литературен вестник : Как бяха създадени пленителните спомени "И аз на този свят" Македония15.05.199519
Без авторПроф. Александър Михайлов Балабанов (18.I.1879 - 30.XI.1955) Ново време19966
Христов, Ивайло Хр. Александър Балабанов като [литературен] критик Родна реч19985
Пиндиков, АлександърЧовекът енциклопедия Александър Балабанов Анти24.11.200047
Величков, ПетърКак Александър Балабанов преведе "Фауст" и се ожени : Меценат и кум му станал Павел Генадиев - изд. на сп. "Художник" Монитор28.07.2001864
Гочев, ГеоргиПодстъпи към литературната история на Александър БалабановЛитературен вестник15.05.200219
Пиндиков, АлександърИстинско величие : 125 г. от рождението на Ал. БалабановПро § Анти15.01.20042
Северски, ЦветанНевъзможният Александър Балабанов : 125 г. от рождението му Земя19.01.200411
Шивачев, РуменЕдин от строителите на съвременна България : 125 г. от рождението на Ал. Балабанов Детонация04.20044
Брезински, СтефанНа теория невъзможен, но в действителност съществува! : Така казва сам за себе си знаменитият Александър Балабанов - литератор, езиковед, преводач, унив. преподавател и голям чешит Дума16.06.2007137, прил.
Северски, ЦветанМногообразните превъплъщения на чудака от Щип : 130 г. от рождението на Ал. Балабанов Земя05.02.200924
Трайкова, ЕлкаНа теория невъзможен... : 130 г. от рождението на Ал. Балабанов Словото днес19.02.20096
Неделчев, МихаилДебютът на Яна Язова в любовното им десетилетие с Александър Балабанов Литературен вестник26.09.201230
Трайкова, Елка"Модернизмите" на Александър Балабанов Модернизъм в българската и македонската литература - сходства и различия : научна конференция, 10-12 април, Охрид, 2014 и научна конференция, 27-28 септември, София, 20142014
Трайкова, ЕлкаКак Александър Балабанов чете списание "Мисъл"Българско и модерно : към изучаването на новата българска литература2015
Бугарчева, ЕленаКратки дневни бележки на Александър Балабанов за началото на Първата световна война Македонски преглед20162
Дечев, ГеоргиПрофесор Александър Балабанов и неговото филателно приключение Филателен преглед20182