Богомил Нонев

Богомил Нонев; Държател: Институт за литература - БАН
Кратка информация
Име Богомил Николов Нонев
Роден
гр. София
Починал
гр. София
ИзданияЗлаторог, Изкуство и критика, Литературен живот, Наша родина, Ученически подем, Дъга, Звън, Отечествен фронт, Светлоструй

Нонев, Богомил Николов (София, 17.02.1920 – София, 15.04.2002). Роден е в семейството на журналиста Никола Нонев. Първи подтици за литературното си развитие получава от Димитър Подвързачов. Завършва класическия отдел на I мъжка гимназия в София (1938), а след това славянска филология и философия в Софийския университет (1943).

През Отечествената война е военен кореспондент. Кореспондент е на в. „Отечествен фронт“ в Белград, аташе по културата и печата в посолството на България в Белград (1947–1950). През 1951–1953 е председател на Сценарната комисия при Комитета за кинематография. В периода 1954–1968 е главен редактор на сп. „Наша родина“. Между 1966 и 1968 Б. Нонев е директор на Българското радио и генерален директор на Българското радио и телевизия. Началник отдел „Печат и информация“ при Министерството на външните работи. В периода 1972–1976 е посланик на България в Тунис. През 1979–1982 е на длъжността съветник в Министерския съвет. Бил е председател на Българския ПЕН-център (1990–1994). Член на СБП.

Нонев дебютира в ученическите списания „Звън“ и „Ученически подем“. Един от съредакторитие на сп. „Ученически подем“ заедно с Александър Геров, Михаил Величков, Емил Манов, Найден Петков, Александър Вутимски, Валери Петров, Невена Стефанова и др. В началото на творческия си път пише рецензии, очерци и есета във в. „Дъга“ и „Светлоструй“, в сп. „Златорог“, „Просвета“, в „Изкуство и критика“ на неговия учител Георги Цанев. Редактира сп. „Литературен живот“.

Автор на есета, репортажи, пътеписи, литературнокритически статии, публицистика. Дълбокото познаване на историята и особено на античността благоприятства на стремежа на Б. Нонев към трезва оценка на актуалните събития, за поставянето им в широк културологичен контекст, към умереност и спокойствие пред претенциите на текущото като актуално. Първата му книга е „Дунавската конференция в Белград“ (1948, в съавторство със Ст. Кръстев), следват заглавия на книги с публицистика, литературна критика и очерци, мемоаристика, есеистика, пътеписи. Голяма част от произведенията му са повлияни от досега със света по време на пътуванията му след Втората световна война, дипломатическата му кариера, спортните надпревари. Ерудит и енциклопедист. Има изключителни приноси на развитието на есето и пътеписа у нас, както и за осмислянето на жанровата проблематика.

Носител е на голямата награда за художествен пътепис на FIJET (Федерация на писателите и журналистите по туризма), за най-добър туристически филм („Рилската обител“) в Париж, на тунизийския орден Grand Officier l’ordre de la Republique, португалския орден Grand Oficial do ordem do infante D. Henrigue, орден за заслуги на МОК, на наградите на СБП, СБЖ, на град София и др.; Нонев е първият носител на наградата Сирак Скитник.

Произведения на Б. Нонев са преведени на исп., нем., порт., рум., рус., унг., фр., чеш. ез.

 

Марин Бодаков

 

Библиографията е изготвена от Нина Зафирова

Книги от Богомил Нонев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Дунавската конференция в Белградисторически очерци1949
Предателство : Очерки за днешна Югославияочерци1951
Титовци – врагове на мира : Полит. очеркочерци1952
Югославската култура под знака на долара : Бележки за фашизацията на печата, радиото, литературата и киното в днешна Югославия1953
Два свята1954
Градове и хора : [Репортажи] репортажи1955
Жанрове и художествено майсторство : Лит.-крит. очерцилитературнокритически очерци1955
Защо се борим за мир1955
Добрите пътища : Виетнамски дневникпублицистика1957
Les bons chemins : Journal vietnamienпублицистика1958
Брод през времето : [Пътеписи и лит. статии] пътеписи1960
Ветрове на надеждата. Размисли, паралели, пътеписипътеписи1965
Критическа летопис. 1960–1965 : [Сборник от лит.-крит. статии] литературнокритически очерци1965
За преводаческото изкуство1966
Критически страници : 1940–1970литературнокритически очерци1970
Одобрения и несъгласия : Лит. публицистикапублицистика1971
Биография на времето: [Сборник публицист. статии и есета за социалист. България] публицистика1972
Откриване на неочакваното : Ч. 1–21976 (1976–1977)
Залези и размисли : [Пътеписи] пътеписи1978
Облекло официално : [Спомени и есета] есета1979 (1986, 1990)
A journey through the ages : [Худож. публицистика] публицистика1979 (1980)
Voyage a travers les siecles : [Худож. публицистика] публицистика1979 (1980)
Избрани страници: В 2 кн. Съдържа : Кн. 1: Пътеписи: Есета. Кн. 2: Студии; Литературна публицистика. По стъпките на дните1980
Прагове на времето : [Есета] есета1980
Студено лято : [Есета] есета1981
Есенно небе : [Есета] есета1982
Одежда – церемониальная : [Спомени и есета] есета1982
Забравената планина : Летописни бел. по скали и стари кн. 1984
Болгарский спорт на службе мира : [Очерк]очерци1984
Bulgarian sport for a peaceful world : [Очерк] очерци1984
Le sport bulgare pour un monde de paix : [Очерк] очерци1984
Асен Златаров – общественик, гражданин, писателмонографии1985
Строги нощи : Размисли и образи1986
Приятели на прилива : Есетаесета1989
Ограбване на тишината : Приписки 1965–19901996
Разтревожени образимемоари1998
Черният вкус на кафето2000
Човешки гари2000
Сняг над годините : Тринадесет етюда, пролог-епилог и петнадесет рис. от Величко Минековетюди2001
Наскърбени сетива : Апокрифни размисли : Кн. 1–2есета2002