Борис Делчев

Борис Делчев; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Борис Делчев Стойчев
Познат катоБорис Делчев
Роден
гр. Пазарджик
Починал
гр. София
Жанровеесета, мемоари, рецензии, спомени, статии, студии
ИзданияФилософски преглед, Заря, Кормило, Литературен фронт/форум, Нова камбана, РЛФ, Светлоструй, Час, Литературен глас

Делчев Стойчев, Борис (Пазарджик, 22.01.1910 – София, 6.04.1987). Завършва гимназия в родния си град (1929) и право в Софийския университет (1933). Следва история на изкуството в Париж (1939). Работи като адвокат в Пазарджик и София (до 1944). Сътрудник в апарата на ЦК на БКП (1944–45), редактор във в. „Литературен фронт“ (1944–49), културен аташе в Париж (1949–52), началник на кабинета на председателя на Президиума на НС (1953–56), главен редактор и редактор в изд. „Български писател“ (1956–70). Член на лит. кръжок Хр. Смирненски (1934–35), интерниран два пъти.

Дебютната му публикация е статията „За някои основни грешки в нашата белетристика“ (РЛФ, № 148, 26 ноем. 1933). Сътрудничи в левия периодичен литературен печат – „РЛФ“, „Кормило“, „Заря“, „Светлоструй“, „Литературен глас“, „Час“, „Нова камбана“, както и на авторитетното сп. „Философски преглед“, издавано от проф. Д. Михалчев. Формирането на Делчев като критик става през сектантския период от дейността на БКП и това се отразява върху неговите възгледи през ранния период на развитието му, но от средата на 50-те г. той постепенно преодолява този недъг и става един от най-активните критици със свой поглед и независима преценка за литературните явления. След речта на Т. Живков от 15 април 1963 е отстранен от участие в литературния живот, лишен е от достъп до печата.

Под негова редакция излизат много томове от поредицата „В спомените на съвременниците си“, където в отделни книги са събрани спомени за най-големите наши писатели. Редактор е на сб. „Български писатели за литературния труд“ (1964) и „Български писатели за себе си за своето творчество“ (1970). Под негова редакция излизат творби на Цв. Спасов (1947), Н. Вапцаров (1950), П. П. Славейков (8 т., 1958–60), К. Величков (5 т., 1986) и др.

Делчев е оперативен литературен критик, който откликва на всяко интересно явление. Още с първата си книга „Литературни въпроси“ (1941), както и с по-късните си творби – „Мъките на реалиста“, „С любов и ненавист“, „Литература, изкуство, критика“ той проявява усет за стойностите и за особеностите на всеки автор, противопоставя се на подценяването на някои характерни творби. С книгата си „Родени между две войни“ разглежда творчеството на писатели от своето поколение – Цв. Спасов, Вес. Ханчев, Б. Божилов, Ал. Геров, Ив. Радоев, Ал. Вутимски. След 1963 г. Делчев създава поредица от очерци, в които се преплитат крит. наблюдения и спомени. Издадени са в два тома – „Познавах тези хора“ (т. 3 не е завършен, излиза посмъртно под ред. на Ив. Сарандев), които представят значителни автори – Елин Пелин, Ал. Балабанов, Вл. Василев, Н. Лилиев, К. Константинов, Д. Димов, К. Цонев, Ил. Бешков, П. Елюар, Ат. Далчев, С. Радев, Жорж Папазов и др. Есетата от книгата „В късни часове“ представляват равносметка на Делчев, разкриват негови размисли за изкуството, философията, историята. Съставил е антологията „Български революционни поети“ (1945).

 

Йордан Василев (текст и библиография)

Аудиоархив


Борис Делчев (21.05.1960 г.)

В предаването „Вечер с писателя Ламар“ Борис Делчев се спира на поемата на Ламар „Мирни, размирни години“ и отбелязва, че само тя е достатъчна, „за да му осигури място в нашата лирика“. Спомня си за срещите им в печатницата на списание „Начало“ в края на 20-те години на ХХ век.

Файл: Делчев за Ламар.mp3 (3,13 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Борис Делчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Литературни въпроси : Есета и критикикритически есета1941
По неравен път : Съвременни литературни въпроси1946
Франция окупирана и не1953
Мъките на реалиста : Литературни въпроси1954
Двата образа на съвременната френска литература1955
Зад шест морета : Хроника на едно пътуване1956
С любов и ненавист : Лит. въпроси1956
Творци и книги : Избрани статии / Предг. Здравко Петровстатии1960
Родени между две войни: Цветан Спасов, Веселин Ханчев, Божидар Божилов, Александър Геров, Иван Радоев, Александър Вутимски : Лит. очерциочерци1963
Литература, изкуство, критика статии1966
Цанко Лавренов : [Моногр. очерк] / Пер. с. болг. В. Протопоповочерци1968
Tsanko Lavrenov : [Моногр. очерк] / Trad. par Alexandre Assiantchineочерци1968 (1968 (Transl. [от бълг.] by Lilyana Vesselinova, 1968 (Uebers. [от бълг.] Lotte Markova)
Познавах тези хора : Мемоарни очерци : Кн. 1очерци1968 (1979)
Избрани статии статии1970
Познавах тези хора : Мемоарни очерци : Кн. 2 очерци1974 (1979)
В късни часове : Миниатюри, Фрагменти, Профилиминиатюри, фрагменти, профили1976 (1985, 2009)
В късни часове : Миниатюри, фрагменти, профили : [Кн. 1]миниатюри, фрагменти, профили1976
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Литература, изкуство, критика1980
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Родени между две войни : Лит. очерци ; В късни часове : Миниатюри, фрагменти, профили1980
Христо Ботев : Опит за психография1981 (1986)
В късни часове : Миниатюри, фрагменти, профили : [Кн. 2]миниатюри, фрагменти, профили1982
Познавах тези хора : Мемоарни очерци : Кн. 3очерци1994 (1979)
Дневник / Подб., предг. и бел. Марияна Фърковадневници1995

Книги за Борис Делчев

АвторЗаглавиеГодина
Сб.Книга за Борис Делчев : Спомени / Състав. и ред. Иван Сестримски и др. ; Предг. Иван Сарандев1997
Сарандев, Иван АтанасовХроника на едно приятелство : Срещи и разговори с Борис Делчев 2006
Сб.Борис Делчев - литературен и художествен критик : юбилейна научна сесия "Сто години от рождението му (1910-2010) : [доклади изнесени на 7 април 2010 г., София]2010