Боян Биолчев

Биолчев, Боян Асенов (София, 11.12.1942). Завършва гимназия в София (1960) и полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша (1968). Аспирант (1969), асистент (1972) в Катедрата по славянски литератури в Софийския университет. Защитава дисертация на тема „Драматургията на Станислав Виспянски“ (1978), хабилитира се с книгата „Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс“ (1982). Става доктор на филологическите науки с труда „Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич – между осанката на народния пророк и homo ludens“ (1996). Преподава сравнително славянско литературознание, история на полската литература, странознание на Полша, творческо писане; доцент (от 1982); професор (от 1996). Заместник-ректор на Софийския университет (1991–1993), ръководител на Катедрата по славянски литератури (1992–1995), декан на Факултета по славянски филологии (1995–1999), в продължение на два мандата е ректор (1999–2007). От 1998 е председател на секцията по Сравнително литературознание към Световния съвет на славистите. Член на борда на директорите на Института за балкански изследвания в Бостън, САЩ; академик на Световна академия „Платон“, гр. Патра, Гърция ( 2002). Председател на НАОА (2011–2017), от 2018 е председател на Обществения съвет към БНТ. Женен за режисьорката Мариана Евстатиева-Биолчева.

Боян Биолчев е автор на множество статии, студии, предговори за полски и славянски автори. Първата му научна публикация е рецензията „От чистата форма до литературата на фактите“ в сп. „Литературна мисъл“ (1968). В очерците си, посветени на Сл. Мрожек, В. Гомбрович, Т. Ружевич, Ян Кохановски и др., изследва както специфичното, така и общославянския контекст и връзки на полската литература и култура.

Публикувал е над двадесет книги с разкази, повести и романи. Първият му разказ – „Войната свършва днес“ (1971), е публикуван в сп. „Септември“. Сътрудничи на списанията: „Пламък“, „Съвременник“, „Дружба“, „Киноизкуство“, „Септември“, „Тракия“, „Жената днес“ и на вестниците: „Народна младеж“, „Литературен фронт“, „Пулс“, „АБВ“, „Народна култура“. Бил е главен редактор на в. „Софийски университет“ (1980–1991), член на редколегията на списание „Летописи“ (1991–1997), а от 1996 е член на редакционния съвет на „Литературен вестник“.

Разказите от първата му книга – „Пробуждане“ (1975), връщат назад в историята, но носят белезите на притчата, а не на историческо четиво. Следващите му сборници с разкази и новели: „Сапфир“ (1979), „Холтер-87“ (1990), „Мираж под наем“ (1991) и др., както и романите „Очите плачат различно“ (1981) и „Сатурнов кръг“ (1989), тематизират съвременника в опита си да осмислят социално-психологическия му профил. Кризите, лутанията, ожесточаването, отчуждението, изгубеният интерес и сетивност към другия са сред характерните черти на неговите герои и сюжети. Драматичното често е приглушено, звучи по-скоро тъга, породена от неотменността на житейското случване, независимо дали причините са социални или личностни. Биолчев пише и политико-сатирична проза. Романът „Амазонката на Варое“ (2005) пародира исторически, митологични и др. мотиви и сюжети, които са част от националните клишета. Към историята авторът се връща и в повестта си „Преселението“ (2018) чрез разказа за трагическата съдба на един род по време на Междусъюзническата война.

Боян Биолчев е автор на филмови сценарии за игрално и документално кино („Войната свършва днес“, „Славянската цивилизация“, „Мъжка история“, „Тайната на дяволското оръжие“, „Вик за помощ“, „Раздяла за трима“, „Племенникът-чужденец“, „Леденият континент“, „Черно на бяло“) и на две книги за деца: „Градината на чичо Блум“ (1984) и „Божко еколожко“ (2011).

Носител на наградата ВИК (2006), на Голямата награда за литература на Софийския университет (2008), на Цветето на Хеликон (2008), на Вазовата награда за литература (2018).

Творби на Боян Биолчев са превеждани на грц., дат., нем., пол., рус., слов., фр., чеш., шв. езици.

 

Маринели Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Боян Биолчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Пробуждане : Разказиразкази1975
Сапфир : Новелиновели1979
Очите плачат различно : Романромани1981
Сатурнов кръг : Романромани1983 (1989)
Градината на чичо Блум : Приказна повестповести1984 (2003)
Зуброва трева : [Сб. разкази]разкази1986
Пътят на едно възраждане : Самобитност и европейски традиции в полския ренесанс : [Изследване]изследвания1987 (1992)
Холтер – 87 : [Новела]новели1990
Мираж под наем : Новелиновели1991
Бюро за намерени вещи през 2001 година : [Хуморист. разкази] / Ил. Доньо Доневразкази1991
Пробуждане : Разказиразкази1992
Раковски книжовникът и филантропътизследвания1993
Нищо за продан : [Новели]новели1994
Внезапна арена : Разказиразкази1995
Отвъд мита : Адам Бернард Мицкевич – между осанката на нар. пророк и homo ludensизследвания1995 (1999, 2001)
Листа от ада : [Сатир. разкази] / Ил. Стоян Дуковразкази, сатира1996
Писма от Рая / Ил. Доньо Доневразкази1996
Държавата Урария : [Хуморист. проза]проза 1998
Усещане за България = An experience of Bulgariaпроза 1999
Scrisori din rai ; Epistole din iad. – Bucureştiразкази1999
Алма Матер в двадесет и първия век : Слово на проф. д.ф.н. Боян Биолчев, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, на 25 ноем. 2000 г. по случай патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“ слова2001
Сладко нищо : Разказиразкази2001
Четвърти белег на българската държавност : Слово на проф. дфн Б. Биолчев – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ , произнесено на 1 окт. 2001 г. при откриването на 114-та уч. год. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ слова2001
Слово на проф. д.ф.н. Боян Биолчев – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ : Произнесено на 24 май 2002 г. в Аулата на Софийския унив. „Св. Климент Охридски“слова2002
Slatko nista. – Beogradразкази2002
Станислав Виспянски : Енциклопедист на неоромантизмаизследвания2003
Po drugiej stronie mitu – Adam Bernard Mickiewicz : Pomiedzy aureola wieszcza i homo ludens / Przekl. Celina Judaизследвания2003
Детска повест ; Киносценарииповести, сценарии2004
Новелиновели2004
Разказиразкази2004
Романиромани2004
Амазонката на Вароеромани2005 (2008)
Слатко ништо / Прев. од буг. јаз. Александар Прокопиевразкази2005
Lettres du paradis / Trad. du bulg. Daniele Stantcheva, Stoyan Atanassovразкази2005
Белег / Худож. Греди Ассаразкази2006
Scar : [Short stories] / Transl. from the Bulg. by Todor Shopov ; Ill. Gredy Assaразкази2006
Varoe\s Amazonромани2007
Летен сняг : Разкази разкази2009
Божко Еколожко / Чичо Боби [Боян Биолчев]стихове за деца2011
Антарктида – окото на Космоса : Реалити романромани2011
Съпътстващо словослова2012
Ловен сезон : Сб. разказиразкази2013
Книга за художника : [Разкази]разкази2014
Съчинения в 11 т. поезия, изследвания, проза 2014
Преселението проза 2018
The migration : [Роман]романи2019
Ако можеха да ни чуят : Избрани разкази разкази2020

Книги за Боян Биолчев

АвторЗаглавиеГодина
Състав. Бурова, А. и др. ; Ред. кол. Георгиев, Н. и др.Фигури на автора : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Боян Биолчев 2002
Състав. Трифонова, И.Интервюта2004